Tài nguyên số - Trung tâm Thông tin Thư viện - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Information and Library Center - Post & Telecommunications Institute of Technology
 

Trung tam Thong tin Thu vien PTIT >
Các kết quả nghiên cứu khoa học >
BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/671

Nhan đề: A new extragradient iteration algorithm for bilevel variational inequalities
Tác giả: Pham, Ngoc Anh
Từ khoá: Bilevel variational inequalities
Monotonicity
Lipschitz continuous
Extragradient algorithm
Năm xuất bản: 2012
Tùng thư/Số báo cáo: Acta Mathematica Vietnamica;Vo.37, No. 1, 2012, pp. 95-107
Tóm tắt: In this paper, we introduce an approximation extragradient iteration method for solving bilevel variational inequalities involving two variational inequalities and we show that these problems can be solved by projection sequences and fixed point techniques. We obtain a strong convergence of three iteration sequences generated by this method in a real Hilbert space.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/671
Bộ sưu tập: BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
A_new_extragradient_iteration_algorithm_for_bilevel_variational_inequalities_2012.pdf141.37 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

 

©2011 TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN - HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội ĐT: Văn phòng 04.38548335 - Email: ilc@ptit.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý