Tài nguyên số - Trung tâm Thông tin Thư viện - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Information and Library Center - Post & Telecommunications Institute of Technology
 

Trung tam Thong tin Thu vien PTIT >
Các kết quả nghiên cứu khoa học >
HỘI NGHỊ, HỘI THẢO TRONG NƯỚC >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/555

Nhan đề: Kỷ yếu Hội nghị khoa học kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (19/7/1997-19/7/2012)
Tác giả: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Từ khoá: Điện tử
Viễn thông
Công nghệ thông tin
Kinh tế
Đào tạo
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://hdl.handle.net/123456789/555
Bộ sưu tập: HỘI NGHỊ, HỘI THẢO TRONG NƯỚC

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Ky yeu HNKH 2012.pdf6.78 MBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

 

©2011 TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN - HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội ĐT: Văn phòng 04.38548335 - Email: ilc@ptit.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý