Tài nguyên số - Trung tâm Thông tin Thư viện - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Information and Library Center - Post & Telecommunications Institute of Technology
 

Trung tam Thong tin Thu vien PTIT >
Thông tin-Thư viện >
Nghiệp vụ Thông tin Thư viện >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/538

Nhan đề: Thư viện trường đại học với công tác phát triển học liệu phục vụ đào tạo theo tín chỉ
Tác giả: Nguyễn, Văn Hành
Từ khoá: Tín chỉ
Đào tạo đại học
Học liệu
Thư viện
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thông tin và Tư liệu; số 1, năm 2008
URI: http://hdl.handle.net/123456789/538
ISSN: 1859-2929
Bộ sưu tập: Nghiệp vụ Thông tin Thư viện

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
TV ĐH & DT theoTC.bb.pdf285.11 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

 

©2011 TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN - HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội ĐT: Văn phòng 04.38548335 - Email: ilc@ptit.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý