Tài nguyên số - Trung tâm Thông tin Thư viện - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Information and Library Center - Post & Telecommunications Institute of Technology
 

Trung tam Thong tin Thu vien PTIT >
Bài giảng >
TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/470

Nhan đề: Tài chính tiền tệ
Tác giả: Vũ, Quang Kết
Từ khoá: Tài chính
Tiền tệ
Ngân hàng
Tín dụng
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://hdl.handle.net/123456789/470
Bộ sưu tập: TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Tai chinh tien te Ch 8.pdf762.84 kBAdobe PDFXem/Mở
Tai chinh tien te Ch 7.pdf967.22 kBAdobe PDFXem/Mở
Tai chinh tien te Ch 6.pdf751.33 kBAdobe PDFXem/Mở
Tai chinh tien te Ch 5.pdf517.52 kBAdobe PDFXem/Mở
Tai chinh tien te Ch 4.pdf636.89 kBAdobe PDFXem/Mở
Tai chinh tien te Ch 3.pdf766.45 kBAdobe PDFXem/Mở
Tai chinh tien te Ch 2.pdf745.12 kBAdobe PDFXem/Mở
Tai chinh tien te Ch 1.pdf509.58 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

 

©2011 TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN - HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội ĐT: Văn phòng 04.38548335 - Email: ilc@ptit.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý