Tài nguyên số - Trung tâm Thông tin Thư viện - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Information and Library Center - Post & Telecommunications Institute of Technology
 

Trung tam Thong tin Thu vien PTIT >
Các kết quả nghiên cứu khoa học >
THÔNG BÁO KẾT QUẢ NCKH CỦA CÁC VIỆN, TRUNG TÂM >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/432

Nhan đề: Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ
Tác giả: Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện
Từ khoá: Mạng viễn thông
Công nghệ thông tin
Đo kiểm mạng lưới
Tổng đài
Bưu chính viễn thông
Năm xuất bản: 1988
Nhà xuất bản: Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện
Tùng thư/Số báo cáo: Số 20;
URI: http://hdl.handle.net/123456789/432
Bộ sưu tập: THÔNG BÁO KẾT QUẢ NCKH CỦA CÁC VIỆN, TRUNG TÂM

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
KQNCKH.20.1998.VKHKTBD.PDF2.36 MBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

 

©2011 TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN - HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội ĐT: Văn phòng 04.38548335 - Email: ilc@ptit.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý