Tài nguyên số - Trung tâm Thông tin Thư viện - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Information and Library Center - Post & Telecommunications Institute of Technology
 

Trung tam Thong tin Thu vien PTIT >
Các kết quả nghiên cứu khoa học >
HỘI NGHỊ, HỘI THẢO TRONG NƯỚC >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/429

Nhan đề: Tài liệu Hội nghị khoa học lần thứ tám : Tóm tắt các báo cáo
Tác giả: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Từ khoá: Mạng viễn thông
Công nghệ thông tin
Kinh tế bưu chính viễn thông
Đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://hdl.handle.net/123456789/429
Bộ sưu tập: HỘI NGHỊ, HỘI THẢO TRONG NƯỚC

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
HNKH 8.PDF4.57 MBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

 

©2011 TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN - HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội ĐT: Văn phòng 04.38548335 - Email: ilc@ptit.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý