Tài nguyên số - Trung tâm Thông tin Thư viện - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Information and Library Center - Post & Telecommunications Institute of Technology
 

Trung tam Thong tin Thu vien PTIT >
Các kết quả nghiên cứu khoa học >
HỘI NGHỊ, HỘI THẢO TRONG NƯỚC >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/425

Nhan đề: Tài liệu Hội nghị khoa học lần thứ hai
Tác giả: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Từ khoá: Công nghệ thông tin
Viễn thông
Quản trị kinh doanh
Bưu chính
Giáo dục đại học
Năm xuất bản: 2000
Nhà xuất bản: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://hdl.handle.net/123456789/425
Bộ sưu tập: HỘI NGHỊ, HỘI THẢO TRONG NƯỚC

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
HNKH 2.danh muc.pdf79.97 kBAdobe PDFXem/Mở
HNKH 2.bia.PDF405.94 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

 

©2011 TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN - HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội ĐT: Văn phòng 04.38548335 - Email: ilc@ptit.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý