Tài nguyên số - Trung tâm Thông tin Thư viện - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Information and Library Center - Post & Telecommunications Institute of Technology
 

Trung tam Thong tin Thu vien PTIT >
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ = JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY >
Chuyên san các công trình nghiên cứu về ĐT, VT và CNTT / Học viện Công nghệ BCVT.- Tập 1, số 1, năm 2010 >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/375

Nhan đề: Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Chuyên san:Các công trình nghiên cứu về Điện tử, Viễn thông và Công nghệ thông tin : Tập 1, Số 1, năm 2010
Tác giả: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Từ khoá: Điện tử
Viễn thông
Công nghệ thông tin
Năm xuất bản: 2010
Tùng thư/Số báo cáo: Tập 1, Số 1 (2010)
URI: http://hdl.handle.net/123456789/375
ISSN: 0866 798X
Bộ sưu tập: Chuyên san các công trình nghiên cứu về ĐT, VT và CNTT / Học viện Công nghệ BCVT.- Tập 1, số 1, năm 2010

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
TCKH&CN.CS.T.1,So1.2010.PDF1.4 MBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

 

©2011 TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN - HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội ĐT: Văn phòng 04.38548335 - Email: ilc@ptit.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý