Tài nguyên số - Trung tâm Thông tin Thư viện - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Information and Library Center - Post & Telecommunications Institute of Technology
 

Trung tam Thong tin Thu vien PTIT >
Các kết quả nghiên cứu khoa học >
THÔNG BÁO KẾT QUẢ NCKH CỦA CÁC VIỆN, TRUNG TÂM >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/373

Nhan đề: Kết quả nghiên cứu khoa học
Tác giả: Viện Kinh tế Bưu điện
Từ khoá: Kinh tế bưu điện
Bưu chính viễn thông
Quản trị kinh doanh
VNPT
Năm xuất bản: 2000
2003
2004
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Bưu điện
URI: http://hdl.handle.net/123456789/373
Bộ sưu tập: THÔNG BÁO KẾT QUẢ NCKH CỦA CÁC VIỆN, TRUNG TÂM

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
KQNCKH.VKT.2004.PDF1.46 MBAdobe PDFXem/Mở
KQNCKH.VKT.2003.PDF1.29 MBAdobe PDFXem/Mở
KQNCKH. VKT.2000.pdf592.17 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

 

©2011 TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN - HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội ĐT: Văn phòng 04.38548335 - Email: ilc@ptit.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý