Tài nguyên số - Trung tâm Thông tin Thư viện - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Information and Library Center - Post & Telecommunications Institute of Technology
 

Trung tam Thong tin Thu vien PTIT >
Các kết quả nghiên cứu khoa học >
HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/359

Nhan đề: The 10th Information & Communications Technology Seminar
Tác giả: Posts and Telecommunications Institute of technology (PTIT)
Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI)
Từ khoá: Informations
Communications
Technology
Seminar
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: PTIT & ETRY
Trích dẫn: Celebrating the 10th Anniversary of PTIT, Hanoi Vietnam
Tài liệu hội thảo do Học viện Công nghệ BCVT Việt Nam và Viện Nghiên cứu Điện tử Viễn thông Hàn Quốc đồng tổ chức tại Hà Nội 12/12/2007
URI: http://hdl.handle.net/123456789/359
Bộ sưu tập: HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Seminar PTIT& ETRI.10.pdf1.78 MBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

 

©2011 TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN - HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội ĐT: Văn phòng 04.38548335 - Email: ilc@ptit.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý