Tài nguyên số - Trung tâm Thông tin Thư viện - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Information and Library Center - Post & Telecommunications Institute of Technology
 

Trung tam Thong tin Thu vien PTIT >
Các kết quả nghiên cứu khoa học >
THÔNG BÁO KẾT QUẢ NCKH CỦA CÁC VIỆN, TRUNG TÂM >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/356

Nhan đề: Kết quả nghiên cứu Khoa học và Công nghệ
Tác giả: Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện
Từ khoá: Mạng viễn thông
Mạng bưu chính viễn thông
Đo kiểm chất lượng tín hiệu
Năm xuất bản: 2000
2001
2002
Tùng thư/Số báo cáo: Số 22 (2000); số 23 (2001); số 24 (2002)
URI: http://hdl.handle.net/123456789/356
Bộ sưu tập: THÔNG BÁO KẾT QUẢ NCKH CỦA CÁC VIỆN, TRUNG TÂM

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Kqnckh.VKHKTBD(24)2002.pdf2.67 MBAdobe PDFXem/Mở
Kqnckh.VKHKTBD(23)2001.pdf3.07 MBAdobe PDFXem/Mở
Kqnckh.VKHKTBD(22)2000 .pdf2.89 MBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

 

©2011 TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN - HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội ĐT: Văn phòng 04.38548335 - Email: ilc@ptit.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý