Tài nguyên số - Trung tâm Thông tin Thư viện - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Information and Library Center - Post & Telecommunications Institute of Technology
 

Trung tam Thong tin Thu vien PTIT >
Bài giảng >
KHOA HỌC CƠ BẢN >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/1538

Nhan đề: BG Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin học phần 2
Tác giả: Đào, Mạnh Ninh
Từ khoá: Nguyên lý
Chủ nghĩa Mác Lênin
Bài giảng
Khoa cơ bản
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1538
Bộ sưu tập: KHOA HỌC CƠ BẢN

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
BG Nhung nguyen ly co ban cua chu nghia Mac Lenin HP2.pdf1.48 MBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

 

©2011 TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN - HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội ĐT: Văn phòng 04.38548335 - Email: ilc@ptit.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý