Tài nguyên số - Trung tâm Thông tin Thư viện - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Information and Library Center - Post & Telecommunications Institute of Technology
 

Trung tam Thong tin Thu vien PTIT >
Luận văn, Luận án >
Luận văn Thạc sĩ >
Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/1286

Nhan đề: Nghiên cứu đề xuất mô hinh triển khai ứng dụng chuyển đổi IPV4 sang IPV6 trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan đảng và nhà nước
Tác giả: Nguyễn, Văn Mùi
Nghd.:TS.Phạm Thế Quế
Từ khoá: Mô hình
ứng dụng
mạng truyền số liệu
đảng và nhà nước
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Học Viện Bưu Chính Viễn Thông
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1286
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04)

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Tom tat LV ThS Nguyen Van Mui .pdf2.49 MBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

 

©2011 TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN - HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội ĐT: Văn phòng 04.38548335 - Email: ilc@ptit.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý