Tài nguyên số - Trung tâm Thông tin Thư viện - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Information and Library Center - Post & Telecommunications Institute of Technology
 

Trung tam Thong tin Thu vien PTIT >
Bài giảng >
ĐA PHƯƠNG TIỆN (MULTIMEDIA) >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/1248

Nhan đề: Xử lý và truyền thông đa phương tiện
Tác giả: Hà, Đình Dũng
Từ khoá: Truyền thông đa phương tiện
Đa phương tiện
Truyền thông
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1248
Bộ sưu tập: ĐA PHƯƠNG TIỆN (MULTIMEDIA)

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
1_Slide bai giang XL&TT DPT.pdf4.72 MBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

 

©2011 TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN - HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội ĐT: Văn phòng 04.38548335 - Email: ilc@ptit.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý