Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 740 to 759 of 2796
 • Tóm tắt Luận văn nguyễn Thị Thu Hiền.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: TS. Trần Thị Thập (2021)

 • Luận văn được cấu trúc thành 3 chương như sau: Chương 1: Tổng quan về kênh phân phối và quản trị kênh phân phối. Chương 2: Thực trạng kênh phân phối và hoạt động quản trị kênh phân phối của TTKD VNPT- Ninh Bình Chương 3: Hoàn thiện kênh phân phối của TTKD VNPT- Ninh Bình.

 • tomtat2.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Trà;  Advisor: TS.Trần Thị Thập (2015)

 • Luận văn được kết cấu 3 chương: Chương 1. Tổng quan về kênh phân phối và quản trị kênh phân phối của doanh nghiệp Chương 2. Thực trạng kênh phân phối sản phẩm gạch men của Công ty Cổ phần Kỹ Thương Thiên Hoàng trên thị trường Miền Bắc Chương 3. Đề xuất giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm gạch men của Công ty Cổ phần Kỹ Thương Thiên Hoàng trên thị trường miền Bắc.

 • Vu Thi Tuyet Mai-B17DCKT106.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Vũ, Thị Tuyết Mai;  Advisor: ThS.GVC. Nguyễn, Thị Chinh Lam (2021)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về kế toán doanh thu bán hàng tại doanh nghiệp thương mại và dịch vụ. - Đi sâu tìm hiểu về thực trạng kế toán doanh thu bán hàng tai công ty TNHH thương mại và thiết bị cơ giới Tân Đạt. - Kết hợp quá trình học tập và quá trình tìm hiểu thực tế tại Công ty để đưa ra nhận xét, đánh giá, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty

 • Do Thi Huong - B17DCKT062.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hương;  Advisor: TS. Nguyễn, Hương Anh (2021)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. - Đi sâu tìm hiểu thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tƣ sản xuất và thƣơng mại Tiến Nhàn - Kết hợp quá trình học tập và quá trình tìm hiểu thực tế tại Công ty để đƣa ra nhận xét, đánh giá, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty

 • Nguyen Thi Hong Hanh - B17DCKT042.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: TS. Nguyễn, Thị Vân Anh (2021)

 • Nội dung khóa luận gồm 3 chương: CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. CHƯƠNG II: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hóa dầu Việt Nam CHƯƠNG III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hóa dầu Việt Nam

 • VU HUYEN TRANG-B17DCKT178.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Vũ, Huyền Trang;  Advisor: GS.TS. Bùi, Xuân Phong (2021)

 • Gồm có 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Cơ Khí Và Vận Tải Container Huy Thắng Chương 3: Biện pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Cơ Khí Và Vận Tải Container Huy Thắng

 • HUYNH THI NGOC ANH- B17DCKT014.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Huỳnh, Thị Ngọc Ánh;  Advisor: ThS. Nguyễn, Thanh Nhiên (2021)

 • Tìm hiểu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị Giao Thông Tìm hiểu khó khăn và thuận lợi trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị Giao Thông Từ đó, rút ra nhận xét và đưa ra những kiến nghị nhằm giúp Công ty quản lý tốt công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.

 • Tran Duc Anh - B17DCKT009.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Trần, Đức Anh;  Advisor: TS.GVC. Nguyễn, Văn Hậu (2021)

 • Tổng kết những vấn đề mang tính lí luận của công tác tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. + Đánh giá thực trạng tình hình tổ chức công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm chủ yếu. + Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty để thấy đƣợc lợi thế cũng nhƣ tồn tại trong quá trình tiêu thụ sản phẩm. Từ đó đề xuất những biện pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm. + Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lƣợng công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của công ty

 • Hoang Ha Thu- B17DCKT155.pdf.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Hoàng, Hà Thu;  Advisor: TS.GVC. Lê, Thị Ngọc Phương (2021)

 • Khóa luận hoàn thiện thêm những lý luận cơ bản về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại Nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty CPXD PPQ Hưng Yên. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.

 • Đoàn Thị Thu Hà-B17DCKT032.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Đoàn Thị Thu Hà;  Advisor: TS. Nguyễn Thị Việt Lê (2021)

 • Nội dung nghiên cứu Khoá luận được chia làm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại: Công ty TNHH Công nghệ và thương mại ACT Việt Nam. Chương 3: Môt số giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại: Công ty TNHH Công nghệ và thương mại ACT Việt Nam.

 • DAO THU HUYEN - B17DCKT071.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Đào Thu Huyền;  Advisor: TS.GVC. Vũ Quang Kết (2021)

 • Tìm hiểu sâu về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD, đưa ra những nhận xét tổng quan về các thành tựu đã đạt được và những tồn tại trong công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD, từ đó đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD tại Công ty TNHH Kỹ Thương Việt Trung. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung chính của luận văn được chia làm ba phần: Chương I: Những vấn đề lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kỹ Thương Việt Trung. Chương III: Giải pháp hoàn thiện công tác...

 • Bui Thi Thai Binh - B17DCKT020.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thái Bình;  Advisor: TS. Nguyễn, Việt Lê (2021)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương sau: Chương 1: Tổng quan về kế toán bán hàng và xác định KQKD tại công ty TNHH Phát triển TM & DV Thăng Long Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định KQKD tại công ty TNHH Phát triển TM & DV Thăng Long Chương 3: Một số giải pháp để hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định KQKD tại công ty TNHH Phát triển TM & DV Thăng Long

 • Tran Thi Tho-B17DCKT152.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Trần, Thị Thơ;  Advisor: GS.TS. Bùi, Xuân Phong (2021)

 • Khóa luận tốt nghiệp được kết cấu thành 3 chương: • Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. • Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại đầu tư SEMES. • Chương 3: Biện pháp hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại đầu tư SE

 • Tran Thao Van - B17DCKT191.pdf.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Trần, Thảo Vân;  Advisor: TS. Nguyễn, Thị Vân Anh (2021)

 • Nội dung chính của bài luận gồm 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. Chương 2.. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TERATRON . Chương 3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TERATRON.

 • TA THI DUNG . B17DCKT024.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Tạ, Thị Dung;  Advisor: TS.GVC. Vũ, Quang Kết (2021)

 • Khóa luận có kết cấu 3 chương: Chương 1, Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2, Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thể thao Gym Max. Chương 3, Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thể thao Gym Max

 • Tran Thi Thuy Linh- B17DCKT095.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Trần, Thị Thùy Linh;  Advisor: GS.TS. Bùi, Xuân Phong (2021)

 • Khóa luận kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Denon. Chương 3: Biện pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Denon

 • Trieu Bich Thuy - B17DCKT165.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Triệu, Bích Thủy;  Advisor: TS.GVC. Vũ, Quang Kết (2021)

 • Nội dung khóa luận gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hai Thành. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hai Thành.

 • Đinh Quang Duy - B17DCKT029.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Đinh Quang Duy;  Advisor: ThS.GVC. Nguyễn Thị Chinh Lam (2021)

 • Tổng hợp, hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung liên quan đến kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu GNA. Đánh giá những ưu nhược điểm về công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của công ty, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh nói riêng tại công ty.