Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 672 to 691 of 2719
 • BG internet va giao thuc 2021.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Hoàng, Trọng Minh; Nguyễn, Thanh Trà; Phạm, Anh Thư; Nguyễn, Chiến Trinh (2021)

 • Internet là một tập hợp các mạng được kết nối theo giao thức chung. Nền tảng của Internet được hình thành bởi sự kết nối toàn cầu của hàng trăm nghìn máy tính, thực thể truyền thông và hệ thống thông tin độc lập.

 • Tóm tắt Luận văn nguyễn Thị Thu Hiền.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: TS. Trần Thị Thập (2021)

 • Luận văn được cấu trúc thành 3 chương như sau: Chương 1: Tổng quan về kênh phân phối và quản trị kênh phân phối. Chương 2: Thực trạng kênh phân phối và hoạt động quản trị kênh phân phối của TTKD VNPT- Ninh Bình Chương 3: Hoàn thiện kênh phân phối của TTKD VNPT- Ninh Bình.

 • tomtat2.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Trà;  Advisor: TS.Trần Thị Thập (2015)

 • Luận văn được kết cấu 3 chương: Chương 1. Tổng quan về kênh phân phối và quản trị kênh phân phối của doanh nghiệp Chương 2. Thực trạng kênh phân phối sản phẩm gạch men của Công ty Cổ phần Kỹ Thương Thiên Hoàng trên thị trường Miền Bắc Chương 3. Đề xuất giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm gạch men của Công ty Cổ phần Kỹ Thương Thiên Hoàng trên thị trường miền Bắc.

 • Vu Thi Tuyet Mai-B17DCKT106.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Vũ, Thị Tuyết Mai;  Advisor: ThS.GVC. Nguyễn, Thị Chinh Lam (2021)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về kế toán doanh thu bán hàng tại doanh nghiệp thương mại và dịch vụ. - Đi sâu tìm hiểu về thực trạng kế toán doanh thu bán hàng tai công ty TNHH thương mại và thiết bị cơ giới Tân Đạt. - Kết hợp quá trình học tập và quá trình tìm hiểu thực tế tại Công ty để đưa ra nhận xét, đánh giá, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty

 • Do Thi Huong - B17DCKT062.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hương;  Advisor: TS. Nguyễn, Hương Anh (2021)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. - Đi sâu tìm hiểu thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tƣ sản xuất và thƣơng mại Tiến Nhàn - Kết hợp quá trình học tập và quá trình tìm hiểu thực tế tại Công ty để đƣa ra nhận xét, đánh giá, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty

 • Nguyen Thi Hong Hanh - B17DCKT042.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: TS. Nguyễn, Thị Vân Anh (2021)

 • Nội dung khóa luận gồm 3 chương: CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. CHƯƠNG II: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hóa dầu Việt Nam CHƯƠNG III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hóa dầu Việt Nam

 • VU HUYEN TRANG-B17DCKT178.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Vũ, Huyền Trang;  Advisor: GS.TS. Bùi, Xuân Phong (2021)

 • Gồm có 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Cơ Khí Và Vận Tải Container Huy Thắng Chương 3: Biện pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Cơ Khí Và Vận Tải Container Huy Thắng

 • HUYNH THI NGOC ANH- B17DCKT014.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Huỳnh, Thị Ngọc Ánh;  Advisor: ThS. Nguyễn, Thanh Nhiên (2021)

 • Tìm hiểu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị Giao Thông Tìm hiểu khó khăn và thuận lợi trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị Giao Thông Từ đó, rút ra nhận xét và đưa ra những kiến nghị nhằm giúp Công ty quản lý tốt công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.

 • Tran Duc Anh - B17DCKT009.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Trần, Đức Anh;  Advisor: TS.GVC. Nguyễn, Văn Hậu (2021)

 • Tổng kết những vấn đề mang tính lí luận của công tác tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. + Đánh giá thực trạng tình hình tổ chức công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm chủ yếu. + Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty để thấy đƣợc lợi thế cũng nhƣ tồn tại trong quá trình tiêu thụ sản phẩm. Từ đó đề xuất những biện pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm. + Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lƣợng công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của công ty

 • Hoang Ha Thu- B17DCKT155.pdf.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Hoàng, Hà Thu;  Advisor: TS.GVC. Lê, Thị Ngọc Phương (2021)

 • Khóa luận hoàn thiện thêm những lý luận cơ bản về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại Nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty CPXD PPQ Hưng Yên. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.