Browsing by Subject Xây dựng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
  • TOM TAT.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Đình Thành;  Advisor: TS.Ao Thu Hoài (2015)

  • Luận văn kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Tổng quan về phát triển sản phẩm. Chương 2: Thực trạng về hoạt động phát triển sản phẩm nhà ở của Công ty Đầu tư và Xây dựng nhà ở Giao thông vận tải. Chương 3: Giải pháp phát triển sản phẩm nhà ở của Công ty Đầu tư và Xây dựng nhà ở Giao thông vận tải.

  • TOM TAT LUAN VAN TRUNG THANH PHUONG.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trung, Thành Phương;  Advisor: GS.TS Nguyễn Bình (2017)

  • Cấu trúc luận văn gồm Chương 1 : Bài toán lôgarith rời rạc và hệ mật elgamal Chương 2: Xây dựng hệ mật affine – elgamal Chương 3: Đánh giá hệ mật mã affine- elgamal