Browsing by Subject Xâm nhập mạng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 1.Tom tat luan van_NguyenMinhHien.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Hiển;  Advisor: TS. Hoàng Xuân Dậu (2017)

 • Luận văn bao gồm ba chương và phần kết luận: Chương 1: Tổng quan về phát hiện xâm nhập mạng Nội dung chương này trình bày một cách khái quát về các yêu cầu đảm bảo an toàn cho hệ thống và mạng, tìm hiểu dạng tấn công vào hệ thống mạng quá đó giới thiệu khái quát về mô hình phát hiện xâm nhập cùng các phương pháp phân loại chúng. Chương 2: Các kỹ thuật phát hiện xâm nhập mạng dựa trên bất thƣờng Nghiên cứu sâu về các kỹ thuật phát hiện dựa trên bất thường, bao gồm các kỹ thuật dựa trên thống kê, dựa trên phân lớp, tri thức và dựa trên tính toán mềm, phương pháp kết hợp và so sánh ưu nhược điểm của các kỹ thuật phát hiện. Chương 3: Thử nghiệm phát hiện xâm nhập Chương 3 đi gi...

 • Tóm tắt Luận Văn ThsKT - NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÁT HIỆN XÂM NHẬP TÍCH HỢP CHO MẠNG LAN -Le Manh Cuong .pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Mạnh Cường;  Advisor: TS. Hoàng Xuân Dậu (2021)

 • Luận văn kết cấu 3 chương: Chương I: Tổng quan về xâm nhập và phát hiệm xâm nhập. Chương II: Các hệ thống phát hiện xâm nhập. Chương III: Thử nghiệm triển khai giải pháp phát hiện xâm nhập tích hợp Security Onion cho mạng LAN

 • TomTat_TranNgan.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Ngân;  Advisor: PGS.TS Nguyễn Linh Giang (2015)

 • Luận văn gồm 3 chương chính với các nội dung sau: Chương 1 - Tổng quan về tấn công xâm nhập mạng giới thiệu khái quát tấn công xâm nhập mạng , các phương pháp phát hiện tấn công xâm nhập mạng và hệ thống phát hiện xâm nhập. Chương 2 - Tổng quan về mạng Bayes giới thiệu khái niệm mạng Bayes, cách xấy dựng mạng Bayes, suy diễn với mạng Bayes. Mô hình phát hiện xâm nhập sử dụng mạng Bayes. Chương 3 - Cách thức triển khai mô hình IDS đã đề xuất ở chương 2 với phần mềm Weka, thử nghiệm hệ thống với bộ dữ liệu KDD DAPRA được thiết kế để đánh giá IDS và đưa ra đánh giá về hệ thống.

 • tom tat luan văn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Cương;  Advisor: PGS.TS Phạm Đình Qúy (2017)

 • Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về hệ thống phát hiện xâm nhập Chương 2: Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán học máy Chương 3: Thử nghiệm và đánh giá