Browsing by Subject Website Velocity

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • item.jpg
  • Minor thesis


  • Authors: Trần, Thị Hồng Thái;  Advisor: TS. Đỗ, Thị Bích Ngọc (2022)

  • Việc đưa ra một ứng dụng Web hoàn hảo cho những người đang và sẽ sử dụng ứng dụng đã trở thành một thách thức chính trong đảm bảo chất lượng phần mềm. Sự đa dạng và phức tạp của các trình duyệt cũng như hệ điều hành khác nhau là một thách thức mà các nhà phát triển phải đối mặt và giải quyết. Điều này dẫn tới việc kiểm thử ứng dụng Web trở nên thiết yếu đối với các dự án phần mềm. Xuất phát từ thực tế đó, em đã chọn đề tài: “Kiểm thử tự động chức năng và hiệu năng cho hệ thống Website Velocity.”