Browsing by Author Nguyễn Phạm Anh Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • TOM TAT.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Quang Huy;  Advisor: Nguyễn Phạm Anh Dũng (2014)

  • Luận văn đƣợc chia làm 3 chƣơng: Chương 1: Tổng quan về công nghệ LTE Chương 2: Tìm hiểu về khả năng quản lý tính di động của mạng GSM/GPRS, WCDMA UMTS. Chương 3: Quản lý tính di động trong mạng LTE