Browsing by Author PGS,TS. Trần Hồng Quân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Tóm tắt luận văn - Trần Bích Phương - Kỹ thuật Viễn thông.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Bích Phương;  Advisor: PGS,TS. Trần Hồng Quân (2014)

  • Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở truyền thông đa phƣơng tiện trên Internet (Multimedia IP). Chương 2: Giao thức SIP (Session Initiation Protocol). Chương 3: Ứng dụng SIP trong thông tin đa phƣơng tiên trên Internet và khả năng mở rộng SIP