Browsing by Author Hà, Mai Huyền Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • TTLV HÀ MAI HUYỀN TRANG1.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hà, Mai Huyền Trang;  Advisor: PGS. TS Phạm Văn Cƣờng (2017)

  • Để phát hiện hành vi bạo lực trong video, mô hình do N. Vasconcelos, Lippman đề xuất trong bài báo “Towards Semantically Meaningful Feature Spaces for the Characterization of Video Content”. ICIP 1997, Vol. 1, trang 25-28 để bắt được những hình ảnh bạo lực, thô tục. Tuy nhiên mô hình này chỉ bắt được các hoạt động chứ không thể phân biệt được các hoạt động thể thao với hành vi bạo lực. Nghiên cứu của Nam, J., Alghoniemy, M., “Audio-visual content- based violent scene characterization”, ICIP 98, trang 353-357 cố gắng bắt được mức độ của chuyển động bằng cách nhìn vào các hoạt động và chiều dành các frame ảnh cùng với tín hiệu âm thanh. Hệ thống này cần có những mẫu âm thanh liên quan ...