Browsing by Author GS.TS Từ Minh Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • TTLV NGUYEN DINH QUY.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Đình Quý;  Advisor: GS.TS Từ Minh Phương (2021)

  • Luận văn kết cấu 3 chương: Chương 1 giới thiệu về bài toán dữ liệu đã có và kết quả dự kiến của đề tài. Chương 2 lựa chọn mô hình và thuật toán để xây dựng mô hình hệ thống hỏi đáp. Chương 3 cài đặt, xây dựng bộ dữ liệu huấn luyện cho mô hình hỏi đáp từ dữ liệu thực tế hiện có của trường Đại học Xây dựng