Browsing by Author GS. TS. Từ Minh Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ_Phí Mạnh Kiên.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phí, Mạnh Kiên;  Advisor: GS. TS. Từ Minh Phương (2020)

  • Nội dung luận văn được chia thành 3 chương như sau: - CHƯƠNG 1: Bài toán tìm kiếm thông tin và các phương pháp biểu diễn văn bản: Trình bày tổng quan về bài toán tìm kiếm thông tin và các phương pháp biểu diễn văn bản phục vụ tìm kiếm, tìm kiếm thông tin. - CHƯƠNG 2: Ứng dụng biểu diễn văn bản bằng mạng nơ-ron sâu trong tìm kiếm văn bản pháp quy: Giới thiệu về bài toán tìm kiếm văn bản pháp quy, trình bày phương pháp biểu diễn văn bản sử dụng mạng nơ-ron sâu. - CHƯƠNG 3: Thử nghiệm và đánh giá: Mô tả quá trình xây dựng bộ dữ liệu và so sánh, đánh giá hiệu quả của mô hình đề xuất so với các phương pháp khác