Browsing by Author Cao, Quốc Kiên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • CaoQuocKien_TomTat_LuanVan_final.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Cao, Quốc Kiên;  Advisor: TS. Ngô Xuân Bách (2019)

  • Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về phân tích quan điểm trên bản tin tài chính. Chương 2: Phân tích quan điểm trên bản tin tài chính Chương này đi vào nghiên cứu cụ thể bài toán phân tích quan điểm trên bản tin tài chính, các phương pháp trích chọn đặc trưng ngôn ngữ (n-gram, tf-idf) và các mô hình, thuật toán học máy (Linear Regression – LR, Support Vector Regression – SVR) áp dụng cho bài toán. Chương 3: Thực nghiệm, đánh giá và so sánh kết quả.