Browsing by Author Cao, Chính Nghĩa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 2017. Cao Chinh Nghia HTTT.pdf.jpg
  • Disseration


  • Authors: Cao, Chính Nghĩa;  Advisor: GS. TS. Vũ Đức Thi; TS. Tân Hạnh (2017)

  • Luận án gồm phần mở đầu và bốn chương nội dung, phần kết luận và danh mục các tài liệu tham khảo. Chương 1 trình bày một số khái niệm cơ bản về lý thuyết tập thô và tổng quan về bài toán rút gọn thuộc tính mà luận án tập trung nghiên cứu. Chương 2 trình bày các kết quả nghiên cứu về các phương pháp rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định miền giá trị thực sử dụng miền dương mờ và khoảng cách Jaccard mờ. Chương 3 trình bày kết quả nghiên cứu về phương pháp rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định miền giá trị thực sử dụng khoảng cách phân hoạch mờ. Chương 4 trình bày phương pháp rút gọn thuộc tính và sinh luật quyết định của bảng quyết định mờ