Browsing by Author Đào, Hoàng Mai

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Dao Hoang Mai - B17DCCN411.pdf.jpg
  • Minor thesis


  • Authors: Đào, Hoàng Mai;  Advisor: PGS. TS. Phạm, Văn Cường (2022)

  • • Chương 1: Tổng quan về các tác vụ cho bài toán nhận dạng giọng nói Nội dung chương 1 sẽ khái quát các vấn đề và phương pháp nhận dạng giọng nói, khảo sát về các phương pháp học máy đang được sử dụng cho ba nhiệm vụ con, và trình bày về phạm vi của đồ án. • Chương 2: Nhận dạng giọng nói bằng mô hình chưng cất và học đa tác vụ Nội dung của chương 2 sẽ giới thiệu kiến thức cơ bản về trí tuệ nhân tạo và các mạng thần kinh học sâu cũng như các bước xây dựng mô hình chưng cất gọn nhẹ đa tác vụ dựa trên cơ chế chú ý và các kỹ thuật như cắt tỉa mô hình và chưng cất tri thức. • Chương 3: Thực nghiệm và kết quả Nội dung của chương 3 trình bày quá trình thu thập dữ liệu, mô tả phương phá...