Browsing by Advisor GS.TS. Nguyễn Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • tomtat.doc.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Dũng;  Advisor: GS.TS. Nguyễn Bình (2015)

 • Nội dung Luận văn bao gồm có 3 chƣơng: Chương I: Tổng quan về sơ đồ DHAES. Chương II: Các thuộc tính và ưu việt của sơ đồ. Chương III: Mức độ bảo mật của sơ đồ.

 • MD6-Tom tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thanh Tuấn;  Advisor: GS.TS. Nguyễn Bình (2014)

 • Luận văn kết cấu gồm 3 phần: Chương 1: tổng quan về hàm băm ; Chương 2: mô tả các hàm băm họ MD ; Chương 3: đề xuất tái cấu hình theo ram của hàm băm MD6

 • Tom tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Công Sơn;  Advisor: GS.TS. Nguyễn Bình (2014)

 • luận văn được kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về PKI Chương 2: Cấu trúc của các PKI Chương 3: Các chuẩn và ứng dụng của khóa công khai PKI

 • Tomtat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Oanh;  Advisor: GS.TS. Nguyễn Bình (2014)

 • Nội dung Luận văn gồm có 4 chƣơng : Chương 1 : Tổng quan về phân phối và thỏa thuận khóa Chương 2 : Một số thủ tục phân phối khóa Chương 3 : Một số giao thức thỏa thuận khóa Chương 4 : Mô phỏng các sơ đồ