Browsing by Advisor GS.TS. Bùi, Xuân Phong

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • Bùi Kim Thoa-B17DCKT153.pdf.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Bùi, Kim Thoa;  Advisor: GS.TS. Bùi, Xuân Phong (2021)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận, khóa luận tốt nghiệp được kết cấu thành 3 chương ❖ Chương I: Cơ sở lý luận kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ❖ Chương II: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ HMP Việt Nam ❖ Chương III: Một số biện pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ HMP Việt Nam

 • VU HUYEN TRANG-B17DCKT178.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Vũ, Huyền Trang;  Advisor: GS.TS. Bùi, Xuân Phong (2021)

 • Gồm có 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Cơ Khí Và Vận Tải Container Huy Thắng Chương 3: Biện pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Cơ Khí Và Vận Tải Container Huy Thắng

 • Tran Thi Tho-B17DCKT152.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Trần, Thị Thơ;  Advisor: GS.TS. Bùi, Xuân Phong (2021)

 • Khóa luận tốt nghiệp được kết cấu thành 3 chương: • Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. • Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại đầu tư SEMES. • Chương 3: Biện pháp hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại đầu tư SE

 • Tran Thi Thuy Linh- B17DCKT095.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Trần, Thị Thùy Linh;  Advisor: GS.TS. Bùi, Xuân Phong (2021)

 • Khóa luận kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Denon. Chương 3: Biện pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Denon

 • Tóm tắt luận văn A5 Hungnn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Nhật Hưng;  Advisor: GS.TS. Bùi, Xuân Phong (2020)

 • Luận văn được kết cấu thành ba chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận về tiền lương và phân phối tiền lương trong doanh nghiệp. - Chương 2: Thực trạng phân phối tiền lương tại Tổng công ty cổ phần công trình Viettel - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện phân phối tiền lương tại Tổng công ty cổ phần công trình Viettel.