Browsing by Advisor GS.TS Nguyễn Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • TOMTAT.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thế Hiếu;  Advisor: GS.TS Nguyễn Bình (2016)

  • Luận văn kết cấu gồm 3 chương: Chương I: tổng quan về vành đa thức có hai lớp kề Xylic Chương II. Xây dựng hệ mật trên vành đa thức có hai lớp kề Xyclic Chương III. Phân tích một dạng tấn công và đánh giá sơ bộ tính an toàn, hiệu năng của hệ mật xây dựng trên vành đa thức có hai lớp kề Xyclic

  • TOM TAT LUAN VAN TRUNG THANH PHUONG.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trung, Thành Phương;  Advisor: GS.TS Nguyễn Bình (2017)

  • Cấu trúc luận văn gồm Chương 1 : Bài toán lôgarith rời rạc và hệ mật elgamal Chương 2: Xây dựng hệ mật affine – elgamal Chương 3: Đánh giá hệ mật mã affine- elgamal